DE BIJZONDERE VERRICHTINGEN OP HET AUTO-RIJEXAMEN


Staat er iets abusievelijk iets niet of verkeerd vermeld? Is er een dode link? Stuur een mail naar mail@multidrive.com met vermelding van "fout op de site rijbewijs-b.nl/bijzondere verrichtingen”.